Den här sidan innehåller information om Hyttringe som ligger i Lekebergs kommun i Närke. Verksamheten på vår gård är i första hand spannmålsodling. Denna bedrivs under det man kallar Svenskt Sigill vilket innebär att det ställs höga krav på odlingen och hanteringen av den spannmål som odlas.

Vi brukar ca 90 Ha åkermark varav 50 arrenderas. Därtill har vi ca 10 Ha skog där vi hugger ved till husbehov samt någon trave timmer till försäljning varje år. Sedan 2004 utför vi dessutom grävjobb med traktorgrävare JCB 4CN

Skriv gärna i vår gästbok innan du lämnar sidan.
Vinnande tårtrecept vid Lekebergs LRF kamp

Markkarta 2005
Flygfoto på gården